Những điều cần biết khi sử dụng

Updated 4 months ago by MoreLogin

Tóm tắt về chức năng

Các chức năng API không chỉ có thể giúp bạn thực hiện các chức năng cơ bản như nhanh chóng tạo hồ sơ trình duyệt, khởi động và tắt hồ sơ trình duyệt thông qua phương thức chương trình hóa, mà còn phối hợp các khung giá tự động hóa như Selenium và Puppeteer để thao tác tự động hóa trình duyệt.

Cách sử dụng

 • Lấy được giao diện API MoreLogin
 • Mở máy khách MoreLogin để giữ trạng thái đăng nhập
 • Quản lý hồ sơ trình duyệt」->「API」xem trạng thái thành công của giao diện API

 • Nếu bạn muốn sử dụng chế độ webdriver, hãy bật công tắc 「Cổng gỡ lỗi」tại 「Trung tâm cài đặt」-「Cài đặt cục bộ」
 • Danh sách giao diện API  MoreLogin

Mô- đun

Chức năng giao diện

Phương thức yêu cầu

Quản lý hồ sơ trình duyệt

hồ sơ trình duyệt khởi động

HTTP POST

Kiểm tra trạng thái hồ sơ trình duyệt

HTTP POST

Đóng hồ sơ trình duyệt

HTTP POST

Tạo hồ sơ trình duyệt nhanh

HTTP POST

Sửa thông tin hồ sơ trình duyệt

HTTP POST

Xóa hồ sơ trình duyệt

HTTP POST

Lấy được danh sách hồ sơ trình duyệt

HTTP GET

Quản lý nhóm

Tạo nhóm nhỏ

HTTP POST

Chỉnh sửa nhóm

HTTP POST

Xóa nhóm

HTTP POST

Lấy được danh sách nhóm

HTTP GET

Quản lý ủy nhiệm

Tạo ủy nhiệm mới

HTTP POST

Chỉnh sửa ủy nhiệm

HTTP POST

Xóa ủy nhiệm

HTTP POST

Lấy được danh sách ủy nhiệm

HTTP GET

Những điều cần chú ý

 • Giao diện có hạn chế tần số yêu cầu, mỗi giao diện tối đa yêu cầu được 60 lần trong một phút
 • API của máy khách được kết nối bằng chế độ HTTP, cập nhật liên tục
 • hồ sơ trình duyệt được khởi động bằng API, phải sử dụng đến giao diện 「Kiểm tra trạng thái hồ sơ trình duyệt」 để thực hiện kiểm tra, nếu bạn bỏ qua bước này, sẽ không thể biết được tình hình hồ sơ trình duyệt mạng trong hồ sơ trình duyệt hiện tại, có thể dẫn đến mạng xuất hiện tình hình không có hiệu lực như mong đợi. Nếu bạn phát hiện mã hóa của bạn không thể tự động hóa hoạt động bình thường, đề nghị bạn kiểm tra trước hồ sơ trình duyệt, sau khi kiểm tra đạt, lại vận hành các mã hóa liên quan đến tự động hóa trình duyệt. Cụ thể có thể tham khảo án lệ thực hiện của chúng tôi.
 • Khi người dùng sử dụng selenium, nếu phiên bản chrome driver không khớp (hình dưới đây) thì xử lý bằng cách nào:
  Nếu gặp vấn đề nói trên là hạt nhân trình duyệt hiện tại không khớp với phiên bản chrome driver được cài đặt bởi người dùng. Cần phải nâng cấp selenium và xóa chrome driver đã tải xuống.
  1.Nhập: “pip install -U selenium” trong dấu nhắc lệnh, kiểm tra phiên bản selenium sau khi chạy, đảm bảo phiên bản selenium là phiên bản 4.10.0 trở lên.
  2.Thêm mã sau đây trong kịch bản tự động hóa:
  import logging
  logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
  logger = logging.getLogger("selenium")
  logger.setLevel(logging.DEBUG)
  Tìm thấy Using driver at trong nhật ký đầu ra sau khi chạy. Đường dẫn File đằng sau là đường dẫn File cho phiên bản sai, xóa nó sau khi mở chương trình quản lý File.


How did we do?